Bazény, domovní čistírny odpadních vod

Bazény

Společnost P-PLAST nabízí bazény všech tvarů podle potřeb a přání zákazníka. V nabídce najdete plastové bazény, fóliové bazény a bazény keramické. Společnost P-PLAST vám pomůže s výběrem materiálu podle vašich nároků a požadavků. Samozřejmě doporučí vhodné bazénové příslušenství. Bazény jsou dodávány kompletní, včetně veškeré vámi požadované technologie a popř. zastřešení bazénů.

  • plastové bazény
  • foliové bazény
  • keramické bazény

Proč bazény P-PLAST?

  • dlouholetá zkušenost s výrobou (společnost P-PLAST vyrábí bazény od roku 1995)
  • certifikace
  • vysoká kvalita
  • individuální přístup k zákazníkům
  • konzultace, odborná rada

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV) jsou vyráběny ve velikosti Topas 5-125 (číslo u označení Topas vyjadřuje ekvivalentní počet obyvatel, pro které je daná ČOV určena). Jsou vhodné především k rodinným domům, hotelům, penzionům, chalupám, restauracím a k jiným rekreačním objektům.

Čistírny odpadních vod jsou dodávány kompletní. Pro dopravu a uložení ČOV na betonovou základovou desku využíváme vlastní auto s hydraulickou rukou. Domovní čistírny vyrábíme v samonosném provedení bez nutnosti obetonování. Skelet čistíren odpadních vod Topas je vyráběn z polypropylenového materiálu s dlouhou životností výrobku.

Čistírny odpadních vod vyráběné společností P-PLAST jsou v České republice certifikovány autorizovanou zkušebnou SZÚ Brno. Současně společnost P-PLAST získala atest či certifikát pro tyto další země: Německo (Deutsches Institut für Bautechnik), Rumunsko, Francie, Polsko, Rusko. Originální technické řešení ČOV Topas je chráněno mezinárodním patentem č. 282 411.

Vířivé vany

Vířivá vana je výbornou volbou pro komfortní relaxaci. Vířivé vany se liší počtem míst k sezení, k ležení, počtem trysek a samozřejmě velikostí a vybavením. Bývají vybaveny odkládacími plochami např. pro nápoje, vonné esence, občerstvení… Chvíle trávené ve víru bublinek nám může zpříjemnit vestavěný DVD přehrávač a uklidňující atmosféře zajisté také napomůže intimní podvodní osvětlení. Vířivé vany lze doplnit o větší počet trysek dle vašeho přání.

Jímky, žumpy, septiky

Vodotěsné nádrže jsou vyrobeny z kvalitního polypropylenu. Materiál nádrží splňuje požadavky vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející přímo do styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky MZd č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

 

 

Název projektu: Vývoj řady vodních čerpadel
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014405

Předmětem poskytnutí dotace byl návrh a vývoj řady 5 vodních čerpadel s různými výkony, jejich analytické a numerické řešení, stanovení výkonových charakteristik, včetně návrhů opatření a změn oběhu pro dosažení vyšší energetické účinnosti.

Název projektu: Podnikové vzdělávání společnosti P-PLAST Lom s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013046 
Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Realizací projektu bude podpořeno podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti P - Plast Lom s.r.o.. Cílem projektu je na základě identifikovaných potřeb zaměstnavatele zvýšit, rozšířit a prohloubit znalosti a dovednosti zaměstnanců. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Age management aktivity v P-Plast s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009568
Termín ukončení realizace projektu: 30.11.2019

Projekt řeší oblast zavádění age managementu ve společnosti P-Plast s.r.o. spočívající v zavedení aktivit při řízení pracovních sil společnosti s ohledem na věk zaměstnanců a udržení a efektivní zapojení starších pracovníků. Projekt je financován Evropskou unií.

Bazény P-PLAST

Novinky