Vysavače

Slouží k vyčištění dna a stěn bazénu od nečistot. Mohou být ruční, různých typů, poloautomatické a automatické. Ruční a poloautomatické vysavače se zapojují do systému filtrace přes skimmer a pomocí filtračního čerpadla je voda s nečistotami unášena do filtrace nebo do odpadu. Automatické vysavače mají vlastní motor s čerpadlem a filtračním vakem na zachycení nečistot a pohybují se v automatickém režimu nebo pomocí dálkového ovládání po dně a stěnách bazénu a tyto čistí.


Fotogalerie