Fóliové bazény

foliový bazén 3

Cesta k pořízení fóliového bazénu je o trošku trnitější než k plastovému bazénu, a to vzhledem k pořizovacím nákladům a k nákladům stavebního charakteru. Má však mnohem širší variabilitu půdorysného tvaru i možnost víceúrovňového dna bazénu. Je tedy možné mít bazén o dvou hloubkách současně. Dno jámy pro fóliový bazén tvoří železobetonová deska a stěny betonové bednění. Místo bednění lze použít betonové tvarovky nebo tvárnice Thermomur, ale i tyto musí být vyztuženy ocelí a vyplněny betonem.

V případě použití velmi kvalitní fólie DLW lze dosáhnout téměř stejné životnosti jako u plastových bazénů.

Fotogalerie