ČOV

Čistírny odpadních vodad dodáváme kompletní. Pro dopravu a uložení ČOV na betonovou základovou desku využíváme vlastní auto s hydraulickou rukou. Čistírny vyrábíme v samonosném provedení bez nutnosti obetonování.

Skelety čistíren jsou vyráběny z polypropylenového materiálu s dlouhou životností výrobku.

Čistírny jsou v České republice certifikovány autorizovanou zkušebnou SZÚ Brno. Současně je na ně vydán atest či certifikát pro tyto další země: Německo (Deutsches Institut für Bautechnik), Rumunsko, Francie, Polsko, Rusko. Originální technické řešení ČOV Topas je chráněno mezinárodním patentem č. 282 411.

ČOV PP

Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) typu PP je zařízení sloužící k čištění odpadních vod z rodinných domů, penzionů, chat a průmyslových objektů s mechanickou a biologickou částí, která vyžaduje pravidelnou kontrolu a obsluhu. Do ČOV se odpadní vody přivádějí kanalizací. Do přívodní kanalizace je zakázáno vypouštět vody z bazénů, napojovat na tuto kanalizaci drtiče odpadů, odvádět touto kanalizací dešťové vody a přivádět vody z větších kuchyní (např. penziony), bez separace tuků (lapáky tuků).

ČOV TOPAS

Domovní čistírny odpadních vod jsou vyráběny ve velikosti Topas ř-125 (číslo u označení Topas vyjadřuje ekvivalentní počet obyvatel, pro které je daná ČOV určena). ČOV Topas jdou vhodné především pro k rodinným domům, hotelům, penzionům, chalupám, restauracím a k jiným rekreačním objektům.

Fotogalerie