ČOV PP

Čistírna odpadních vod (dále jen ČOV) typu PP je zařízení sloužící k čištění odpadních vod z rodinných domů, penzionů, chat a průmyslových objektů s mechanickou a biologickou částí, která vyžaduje pravidelnou kontrolu a obsluhu. Do ČOV se odpadní vody přivádějí kanalizací. Do přívodní kanalizace je zakázáno vypouštět vody z bazénů, napojovat na tuto kanalizaci drtiče odpadů, odvádět touto kanalizací dešťové vody a přivádět vody z větších kuchyní (např. penziony), bez separace tuků (lapáky tuků).

Soubory ke stažení: