Zemní izolace

Společnost P-PLAST Lom provádí zemní izolace všech typů spodních částí staveb.

Izolace proti zemní vlhkosti a prosakující vodě, proti proniku ropných látek, agresivních kapalin a výluhů do vnitra objektů.

Pokud se jedná zároveň o izolace proti radonu, navrhneme typ izolací a systém provedení dle naměřených hodnot radonového rizika.

Fotogalerie