Výrobky pro stavebnictví

Žumpy, jímky

Žumpy, jímky jsou bezodtokové, vodotěsné nádrže, určené ke shromažďování splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami, které nelze odvádět do kanalizace. Tyto vody musí být ze žumpy vybírány a hygienicky nezávadně zneškodněny. Přístup je zajištěn vstupním otvorem, který je zakryt odnímatelným a zabezpečeným poklopem.

Septiky

Septiky jsou vodotěsné nádrže, opatřené přítokovým a odtokovým otvorem. Septiky slouží k částečnému odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, penzionů, horských chat, apod. Použití septiků je vhodné zejména tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.

Pískové filtry

Pískové filtry jsou vodotěsné nádrže, naplněné štěrkem a pískem a opatřené přítokovým, odtokovým a odvětracím potrubím. Slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod. Přístup je zajištěn vstupním otvorem, který je zakryt odnímatelným a zabezpečeným poklopem.

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou určeny k připojení vodovodního řadu tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do objektu budovy nebo je-li místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy příliš vzdáleno. Přístup je zajištěn šachetním nástavcem ukončeným zamykatelným víkem.

Materiál nádrží - polypropylen, splňuje požadavky vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející přímo do styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky MZd č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

Specifikace výrobku a jeho variant:

Výrobek

Označení - typ

 

Nádrže

 

 

PNO 0,1 až 100

PNK 0,1 až 30

PNS 0,1 až 100

Nádrž hranatá podzemní j obetonování o objemu 0,1 až 100 m3

Nádrž kruhová podzemní o objemu 0,1 až 30 m3

Nádrž hranatá nebo kruhová, volněstojící o objemu 0,1 až 100 m3

Žumpy

 

ZNH 0,5 až 100

ZNK 0,5 až 100

Žumpa hranatá podzemní o objemu 0,5 až 100 m3

Žumpa kruhová podzemní o objemu 0,5 až 100 m3

Septiky

SH 2 až 16

SK 1 až 3

Septik hranatý, podzemní o objemu 2 až 16 m3

     Septik kruhový podzemní o objemu 1 až 3 m3

Pískové

filtry

F 0,5 až 15

 

Pískový filtr hranatý podzemní o objemu 0,5 až 15m3

 

Vodoměrné,

revizní

šachty

VSH 1 až 30

VSK 1 až 3

Šachta hranatá podzemní 1 až 30 m3

Šachta kruhová podzemní 1 až 3 m3

Fotogalerie