Pískový filtr hranatý podzemní k obsypání

 - objem 4,2 - 15m3           
 - pro 2 - 18 osob   


Použití

Slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který bývá instalován za septik nebo jiný druh čištění.


Popis

Filtr je plastová nádoba s drenážemi a filtrační náplní. Voda z prvního stupně čištění vtéká do rozvodní drenáže a prosakuje vrstvami filtru. Ve spodní části filtru je odváděna svodným potrubím do vsakování, dešťové kanalizace nebo vodoteče.

           
Osazení 

Obal pískového filtru z polypropylénu se osazuje na pískové lože ve spádu 1% po směru toku. Naplňuje se štěrkovou a pískovou náplní za současného obsypávání a hutnění zeminou. Po naplnění a obsypání se svrchu zakryje geotextilií, aby nedocházelo k průniku zeminy do filtru. Přítokové a odtokové potrubí musí být odvětráno 50 cm nad úroveň terénu. Za filtr je možno osadit šachtu pro odběr vzorků.     

      
Obsah dodávky    

Dodávka obsahuje plášť filtru s nátokovým o odtokovým prostupem, vnitřní drenážní potrubí, odvětrávací komínky a zakrývací geotextílii. V dodávce není náplň štěrkodrti a filtračního písku. Naplnění filtru se řeší individuálně dle podmínek instalace. 

TypPočetDŠHH1H2HcH3d1d2d3
osob *)[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm]
PF 22-4350012001000800
2000
110110
PF 55-8400015001000800
2000
110110
PF 88-12500020001000800
2000
110110
PF 1010-15500025001000
100020001800
110160
PF 1212-18600025001000
100020001800
110160

Š - šířka nádoby         
*)  - první číslo platí pro trvale obydlené objekty, číslo druhé pro dočasně obývané reklreační objekty         

pískový fitr - rozměry