Septiky - plastové nádrže

Septik je určen k čištění odpadních vod z občanských a průmyslových objektů, zejména rodinných domů a menších provozoven, pro odpadní vody z WC, koupelen a sociálních zařízení provozoven.

Do septiku nesmí být svedena dešťová voda ze střech, ramp, dvorů a ostatních ploch a zároveň odpadní vody z kuchyní, vývařoven a výdejen jídla, které musí být předem zbaveny tuku.

Provoz septiku vyžaduje kontrolu jednou měsíčně. Pokud biologický kal dosáhne jedné poloviny výšky hladiny je nutno přistoupit k jeho odstranění odbornou firmou.