Plastový septik hranatý

Septik je vodotěsná nádrž vybavena nátokem, odtokem a přepážkou k zachycení kalu. Septik je určen k čištění odpadních vod z občanských a průmyslových objektů, zejména rodinných domů a menších provozoven, pro odpadní vody z WC, koupelen a sociálních zařízení provozoven. Do septiku nesmí být svedena dešťová voda ze střech, ramp, dvorů a ostatních ploch. Odpadní vody z kuchyní, vývařoven a výdejen jídla musí být předem zbaveny tuku v odlučovači tuku (lapolu). Provoz septiku vyžaduje kontrolu jednou měsíčně. Pokud biologický kal dosáhne jedné poloviny výšky hladiny je nutno přistoupit k jeho odstranění odbornou firmou, a to odčerpáním nahromaděných odpadních vod. V místě uložení septiku nesmí být přítomna spodní voda. Vyrábí se v provedení samonosném a k obetonování.