Vodoměrné revizní šachty

Jsou nádrže určené k montáži vodoměrné sestavy na vodovodním potrubí, čistícího kusu na kanalizačním potrubí. Pro prostup vodovodního potrubí stěnami jsou šachty opatřeny hrdly HTEM příslušného DN. Přístup je zajištěn šachetním nástavcem ukončeným zamykatelným víkem. Vstup a výstup ze šachty je zabezpečen po plastových stupadlech přivařených ke stěně šachty.

Materiál nádrží (polypropylen, splňuje požadavky vyhlášky MZd č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející přímo do styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky MZd č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

Vyrábí se v provedení samonosném a k obetonování.