Vsakovací tunely

V dnešní době, kdy je problém s nedostatkem pitné vody, nám úřady doporučují a v některých případech dokonce přikazují zpětné využití dešťové a odpadní vody nebo vsakování na vlastním pozemku. K vsakování dešťové vody slouží trativody nebo moderní způsob vsakování pomocí vsakovacích bloků a tunelů. Vsakovací bloky a tunely mají cca 3x větší vsakovací schopnost než trativod a dokáží tak lépe pojmout přívalové deště. Vsakovací tunely a boxy jsou prostorově úspornější (cca o 70%) s jednodušší manipulací (odpadá nutnost velkých výkopů a přemísťování zeminy a štěrku).


Fotogalerie