Plastová nádrž - žumpa kruhová

Používají se v případech, kdy nemůžeme odpadní vody odvádět do kanalizace. Jímka na rozdíl od septiku má pouze nátok ale žádný odtok ani přepážku. Jímka je určena k zachytávání odpadních vod z občanských a průmyslových objektů, zejména rodinných domů a menších provozoven, pro odpadní vody z WC, koupelen a sociálních zařízení a provozoven. Do jímky nesmí být svedena dešťová voda ze střech, ramp, dvorů a ostatních ploch. Odpadní vody z kuchyní, vývařoven a výdejen jídla musí být předem zbaveny tuku v odlučovači tuku (lapolu). Provoz jímky vyžaduje pravidelnou kontrolu.Při naplnění je nutno v souladu s požadavky na životní prostředí přistoupit k odčerpání nahromaděných odpadních vod odbornou firmou. V místě uložení jímky nesmí být přítomna spodní voda.Odčerpání kalu z jímky je umožněno vstupem v podobě komínu, který je zakryt odnímatelným víkem. Víko musí být uzamykatelné. Vyrábí se v provedení samonosném a k obetonování.