Plastová výroba

Naše realizace

ČOV PP

ČOV TOPAS

Separátor kalu k ČOV

Dvouplášťové jímky

Manipulační nádrže pitné vody

Nádrže s možností čerpání dešťové vody

Nádrže k obetonování

Volně stojící nádrže

Šachty

Šachty - záhlaví vrtu

Septiky + pískové filtry

Vsakovací tunely

Výrobky pro rybáře - odchovné nádrže

Výrobky pro rybáře - plovoucí sádky

Výrobky pro rybáře - manipulační bedny pro převoz ryb

Výrobky pro rybáře - systémy pro odchov ryb

Rekonstrukce ČOV

Poklop šachty s využitím

Molo na vodu

Ostatní výroba